ثبت نام وبینار پوکی استخوان

همراه سه امتیاز بازآموزی

وبینار تخصصی پوکی استخوان

Imaging Of OSTEOPOROSIS

سخنرانان
آقای دکتر منصور فاتحی
آقای دکتر علیرضا استقامتی
آقای دکتر علیرضا احسان بخش
آقای دکتر رضا نجفی زاده
زمان جمعه 26 فروردین 1401
ساعت 9:00 الی 12:00
اسپانسر شرکت آکسون دی الکتریک
نماینده رسمی و انحصاری دستگاه سنجش تراکم استخوان

osteosys.com

لینک ثبت نام رایگان وبینار

www.isr.org.ir

www.ircme.ir

طراحی سایت توسط فراکارانت