نظر به شرایط رایج در سراسر جهان در پی شیوع کرونا ویروس و مشکلات متعدد در پی آن شرکت آکسون دی الکتریک پیشنهاد ویژه ای برای شما عزیزان دارد.

در شرایط حاضر با توجه به افزایش تعرفه دستگاه سنجش تراکم استخوان توسط انجمن رادیولوژی به 4/228/020 ریال در سال 1399 و عدم نیاز به تماس مستقیم پزشک یا اپراتور با بیماران (با توجه به شیوع ویروس کرونا ) و همچنین سرمایه گذاری با قیمت بسیار کمتر نسبت به سایر دستگاه های تصویر برداری تجهیز مراکز به این دستگاه توجیه اقتصادی فراوانی دارد.

با توجه به تعرفه عنوان شده در فوق چنانچه مرکز اقدام به خرید دستگاه این شرکت نماید صرفا با داشتن میانگین روزانه 4 بیمار و احتساب تنها 25 روز فعالیت در ماه  (تقریبا معادل ماهیانه پنجاه میلیون تومان) در کمتر از چند ماه سرمایه اولیه به مجموعه باز خواهد گشت و به دلیل عدم نیاز دستگاه به فیلم رادیولوژی و یا هرگونه تجهیزات مصرفی این دستگاه برای مرکز سود دهی کامل خواهد داشت.

لازم به ذکر است که عمر مفید دستگاه حداقل 10 تا 15 سال بوده و از شهریور ماه سال 1397 نیازی به اخذ مجوز سطح بندی برای این دستگاه نمی باشد.

 

طراحی سایت توسط فراکارانت