ارتباط مستقیم:

 

مدیرعامل

پست الکترونیک: info@axonel.com

 

واحد فروش پزشکی

تلفن : 09362704022

پست الکترونیک: Medical@axonel.com

 

واحد فروش دندانپزشکی

تلفن: 09122704021

پست الکترونیک: dental@axonel.com

 

واحدمالی

تلفن: 09362704021

پست الکترونیک:commerce@axonel.com

 

واحد خدمات پس از فروش

تلفن : 0900274020

پست الکنرونیک:technical@axonel.com

 

واحد آموزش

تلفن: 09002704024

طراحی سایت توسط فراکارانت