ارتباط مستقیم:

 

جناب آقای دکتر سعید درویش (مدیرعامل)

پست الکترونیک: info@axonel.com

 

مهندس مارال حیدری( مدیر فروش واحد پزشکی)

تلفن : 09026966333

پست الکترونیک: Medical@axonel.com

 

مهندس پگاه تراب زاده (واحد دندانپزشکی)

تلفن: 09124138742

پست الکترونیک: dental@axonel.com

 

مهندس حمید ازاد (مدیر بخش فنی)

تلفن : 09905288799

طراحی سایت توسط فراکارانت